Workshop so škôlkármi

Workshop so škôlkármi

Hudobná edukácia je predmetom umelecko-výchovným a činnostným. Činnosť predstavujú rozmanité formy kontaktu žiaka s hudbou. Možnosť spájať hudbu so slovom, obrazom, […]

Workshop so škôlkármi Read More »