Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ číslo: 2020/17294:1-A1810

s platnosťou od 12.10.2020, riaditeľka vydáva nasledujúce pokyny k priebehu výučby v ZUŠ Hnúšťa HUDOBNÝ ODBOR -individuálne vyučovanie prebieha naďalej podľa rozvrhu priamo […]

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ číslo: 2020/17294:1-A1810 Read More »