Správy o výsledkoch školy v šk.roku 2019/2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Hnúšti za školský rok 2019/2020