Meno autora: mediatel

Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord sa uskutočnilo 14. 9. 2020 v náhradnom termíne.

Zúčastnených privítal primátor mesta PhDr. Roman Lebeda, riaditeľka ZUŠ v Hnúšti Mgr. Anna Černáková, PhD. a predsedníčka odbornej komisie súťaže

Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord sa uskutočnilo 14. 9. 2020 v náhradnom termíne. Read More »