NAVŠTÍVTE NÁS

Hnúšťanský akord

Dokumenty na stiahnutie

Čo je Hnúšťanský akord?

Hnúšťanský akord je vedomostná súťaž určená žiakom základných škôl z rôznych predmetov.
Hnúšťanský akord je medzinárodná vedomostná súťaž žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka. Od školského roku 1998/1999 je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ a jej poslaním je hlavne vytváranie hlbšieho vzťahu k predmetu HN a výmene skúseností učiteľov. Svojim zameraním a cieľmi si súťaž okamžite získala žiakov i učiteľov a po kladnom hodnotení bola zaradená do súťaží, ktorých vyhlasovateľom a garantom je MŠVVaŠ SR. Organizátorom celoslovenského a medzinárodného kola sa stala ZUŠ Hnúšťa a spoluorganizátorom mesto Hnúšťa.

Dr.h c. Ján Valach ako hlavný sponzor a nositeľ hlavnej ceny podporoval myšlienku realizácie Hnúšťanského akordu od začiatku jej vzniku. Vďaka nemu sú oceňovaní s víťaznými družstvami aj ich učitelia, ktorí na jednotlivé kolá pripravujú žiakov veľakrát vosvojom voľnom čase.