NAVŠTÍVTE NÁS

Hnúšťanský akord

Dokumenty na stiahnutie

Čo je Hnúšťanský akord?

Hnúšťanský akord je vedomostná súťaž určená žiakom základných škôl z rôznych predmetov.

Hnúšťanský akord je medzinárodná vedomostná súťaž žiakov ZUŠ v
predmete hudobná náuka. Od školského roku 1998/1999 je integrálnou
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ a jej poslaním je hlavne
vytváranie hlbšieho vzťahu k predmetu HN a výmene skúseností učiteľov.
Svojim zameraním a cieľmi si súťaž okamžite získala žiakov i učiteľov
a po kladnom hodnotení bola zaradená do súťaží, ktorých vyhlasovateľom
a garantom je MŠVVaŠ SR. Organizátorom celoslovenského a
medzinárodného kola sa stala ZUŠ Hnúšťa a spoluorganizátorom mesto
Hnúšťa.

Dr.h c. Ján Valach ako hlavný sponzor a nositeľ hlavnej ceny
podporoval myšlienku realizácie Hnúšťanského akordu od začiatku jej
vzniku. Vďaka nemu sú oceňovaní s víťaznými družstvami aj ich
učitelia, ktorí na jednotlivé kolá pripravujú žiakov veľakrát vo svojom voľnom čase.