Celoslovenská súťaž žiakov v hre na husliach a ostatné sláčikové nástroje – Brezno 2022

Po 2 rokoch „covidovej pauzy“ sme sa opäť 26.5.2022 zúčastnili celoslovenskej súťaže v Brezne a do zbierky zážitkov nám pribudli strieborné ocenenia. Ďakujeme Dušanovi Radičovi (III. kategória) a Anete Krištofovej (VI. kategória) za úspešnú reprezentáciu školy, boli ste v silnej konkurencii mladých sláčikárov úžasní 🙂