Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord sa uskutočnilo 14. 9. 2020 v náhradnom termíne.

Zúčastnených privítal primátor mesta PhDr. Roman Lebeda, riaditeľka ZUŠ v Hnúšti Mgr. Anna Černáková, PhD. a predsedníčka odbornej komisie súťaže Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.art. Z dôvodu hygienických opatrení bola účasť „komornejšia“ a tak priebeh súťaže sa uskutočnil v priestoroch ZUŠ Hnúšťa. A ako dopadlo finále XXII. ročníka? Víťazmi a držiteľmi Ceny Jána Valacha sa stali ZUŠ Spišská Nová Ves (A kategória), ZUŠ Poprad (B kategória) a ZUŠ Tvrdošín (C kategória). Domáce družstvo A kategórie sa umiestnilo na 2. mieste. 

Medzinárodné kolo súťaže sa nedalo uskutočniť ani v náhradnom termíne, nakoľko družstvá A a B kategórie z Prahy (Česká republika) nemohli kvôli pandémii COVID-19 pricestovať.