Cup, dup, tlesk, plesk, lusk, šuch, buch

Prežili sme veselý týždeň, plný zvukov a edukačných hier s nimi.V dňoch 14. – 17. 1. 2020 našu školu navštívili žiaci 2., 3. a 4. ročníkov ZŠ Klokočova a J. F. Rimavského a v rámci hudobnej výchovy projektu 4 ročné obdobia – zima objavili šikovnosť svojich rúk i spôsoby ich organizovania pri sprievode pesničky vítajúcej nový rok.Vidíme sa zase na jar, tešíme sa na vás!