Deň učiteľov

30. marca 2022 sa v koncertnej sieni našej školy uskutočnil po dvoch rokoch rôznych pandemických obmedzení klasický žiacky koncert venovaný hlavne rodičom žiakov.

Dištančné a online vyučovanie sme všetci vnímali citlivo, nakoľko osobný kontakt na umeleckých školách je veľmi dôležitou súčasťou výuky. Napriek ťažkostiam a náročnosti štúdia, kedy sa prejavovala a formovala v každom z nás trpezlivosť, výdrž, kreativita, samostatnosť i tolerancia, žiaci napredovali a na svoje vystúpenie sa mimoriadne tešili.

Srdečná vďaka, milí rodičia, za trpezlivosť a podporu v náročnom čase. Srdečná vďaka, milí žiaci, za vaše vystúpenia, ktoré boli zároveň i darčekom pre vyučujúcich pri príležitosti Dňa učiteľov!