Koncert absolventov

Koncert absolventov

V slovách na úvod nášho absolventského koncertu, ktorý sa uskutočnil 13.júna 2019, zaznelo posolstvo, v ktorom ZUŠ má byť kvalitným podhubím pre umelecký rast našich žiakov. To, že to tak je, v plnej miere ukázali naši absolventi svojim umením – hudobným aj výtvarným, ktoré predviedli počas tohoto slávnostného podvečera. Tento patril všetkým našim absolventom primárneho, nižšieho sekundárneho štúdia i štúdia pre dospelých.
Predseda ZRPŠ Ing.Sabacký po doznení posledných tónov, pogratuloval končiacim žiakom i pedagógom a odovzdal spoločne s riaditeľom školy Mgr. Bračom, malý darček.

A tu sú mená všetkých absolventov.

Hudobný odbor
Tamara Sýkorová, Alžbeta Sabacká, Valentína Radičová, Terézia Račáková, Dušan Šufliarsky, Alan Ridzoň, Miriam Lásková, Katarína Sojková, Mário Deme, Barbora Sabacká

Tanečný odbor
Lucia Brndiarová, Zhangfan Huang, Zoja Parobeková, Bianka Sýkorová, Tamara Sýkorová

Výtvarný odbor
Lucia Brndiarová, Lucia Melušová, Zuzana Melušová, Laura Koczmanová, Natália Gordíková, Zoja Vargicová, Jasmina Homolová, Lucia Borisová, Sarah Bodollóová, Jozef Trnavský, Bernadeta Konczová, Mária Vojenčiaková