Návšteva z MŠ Nábrežie Rimavy

Vo štvrtok, 20.februára 2020, nás vo výtvarnej navštívíli deti z MŠ
Nábrežie Rimavy. Detičky vo veku 3-4 rokov vytvorili krásne grafiky.
Vyskúšali si kreslenie do polystyrénu a aj naše „čudo“ – guličkový
grafický lis. Bola to veľká zábava pre všetkých. Tešíme sa na ďalšie
spoločné tvorenie. 🙂