Nová tradícia organových koncertov

Základná umelecká škola Jána Valacha v Hnúšti usporiadala organový koncert, ktorý sa uskutočnil 16.09.2021 v Rímskokatolíckom kostole v Hnúšti. Záštitu nad podujatím prevzal Grigorij Šamin, viceprimátor mesta.

Keďže pandémia skomplikovala  v uplynulom školskom roku organizovanie kultúrnych podujatí, práve v tento deň sme spojili do jedného slávnostného večera tri výnimočné udalosti.

Prvou z nich bola oslava 60.teho výročia založenia školy. Hudobný odbor otvoril Jozef  Danáš , ktorý bol riaditeľom v rokoch 1961- 1967. Neskôr, v roku 1974, bol otvorený výtvarný odbor zásluhou riaditeľky Beaty Brožovej. Od roku 1992 „riaditeľské žezlo“ prevzala Gabriela Fussyová. Jej iniciatívou vznikol v roku 1996 tanečný odbor. Počas svojej existencie školu ukončilo viac ako 850 absolventov. Niektorí pokračujú v umelecky zameranom štúdiu na stredných, či vysokých školách a niektorí sa i v profesijnom živote venujú oblasti umenia.

Druhou udalosťou bolo udelenie čestného názvu. Od septembra 2021 sa môže škola pýšiť menom Jána Valacha vo svojom názve.

Treťou udalosťou bola práve spomienka na výnimočného človeka, hudobníka, dirigenta, i pedagóga, akým Ján Valach bol. Dňa 22.09. si pripomíname dátum jeho narodenia. Túto významnú udalosť si chceme každoročne v septembri pripomínať organovým koncertom na jeho počesť.

Na koncerte sa mohli priaznivci hudby i našej „ZUŠ-ky“ započúvať do tónov organu v podaní Marcela Kapalu, ktorého hru dotvárala Barbora Kapalová. Svojim účinkovaním k slávnostnej atmosfére večera prispeli i žiačky ZUŠ Jána Valacha: Aneta Krištofová – husle, Valentína Radičová – klavír, Lenka Svinčiaková – spev.

Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave koncertu. Zároveň chcem vyjadriť želanie, aby tradícia umeleckého školstva v Hnúšti pokračovala aj v ďalších rokoch a nadviazala na výsledky, vďaka ktorým získala škola čestný názov. Zároveň sa teším na nasledujúci ročník organového koncertu, v septembri 2022.

                                                                                  Mgr. Anna Černáková, PhD., riaditeľka ZUŠ J.V.