Prežili sme detstvo v Hnúšti

Prežili sme detstvo v Hnúšti – pod týmto názvom sa niesla sprievodná aktivita celoslovenského kola súťaže Hnúšťanský akord 13. septembra 2020. Pre účastníkov si v nedeľné popoludnie interaktívny hudobný workshop pripravila Mgr.art Zuzana Flamová, ArtD. (VŠMU Bratislava) a koncert David Oláh s priateľmi (Konzervatórium Košice).

Prezentáciou sme venovali tichú spomienku a vzdali úctu aj 20. 11. 2019 zosnulému Jánovi Valachovi – organistovi, dirigentovi, pedagógovi a skladateľovi svetového mena – rodákovi z Hnúšte, ktorého meno nesie hlavná cena súťaže.