Skúšky našich absolventov

Skúšky našich absolventov

Aj tento rok ukázali naši žiaci, čo sa naučili počas svojho štúdia v ZUŠ. Hudobníci v teste a hre na nástrojoch, či speve. Výtvarníci obhajobou svojich záverečných prác a tanečníci predvedením svojho tanečného umenia.

Ďakujeme žiakom, aj ich učiteľom, za svedomitú prípravu.