Splnili sme popoluškine vianočné priania

10. 12. 2019 sa v MsKS Hnúšťa uskutočnil koncert žiakov TO a HO. Krásny príbeh, tanečné choreografie, vianočná nálada a splnenie vianočných prianí Popolušky – to všetko si rodičia i účinkujúci užívali v predsviatočnej atmosfére. Ďakujeme všetkým, ktorí k okamihom radosti v detských očiach prispeli a zvončeky žiakov VO nech Vám pripomínajú tieto príjemné chvíle počas celých vianočných sviatkov.