Úspechy našich huslistov

Úspechy našich huslistov

Jar je každoročne obdobím, kedy sa organizujú rôzne interpretačné súťaže ZUŠ. Žiaci strunového oddelenia ZUŠ Hnúšťa Dušan Radič (2. roč. 1. časť), Lucy Černáková (2. roč. 1. časť) a Aneta Krištofová (1. roč. 2. časť) sa za posledný mesiac zúčastnili nadregionálnej súťaže – Pódium mladých umelcov i celoslovenskej súťaže v hre na sláčikové nástroje – Detvianska zlatá struna 2019.

Našu školu a mesto Hnúšťa reprezentovali skvelými výkonmi, ktoré boli v silnej konkurencii 41 škôl a 115 sólistov deviatich kategóriíí od Bratislavy až po Michalovce ocenené zlatom (D. Radič), striebrom (A. Krištofová) i bronzom (L. Černáková).

Mladým huslistom gratulujeme a touto cestou ďakujeme rodičom za podporu a ich aktívnu pomoc pri prevoze detí na miesta súťaží.