Žiacky koncert ZUŠ v Hnúšti

Žiacky koncert ZUŠ v Hnúšti dňa 20.2.2020 o 16.30 hodine sa uskutočnil
v koncertnej
miestnosti ZUŠ .
Koncert bol tematicky ladený k nedávnemu sviatku zamilovaných Svätému
Valentínovi. Zazneli skladby interpretované na husliach, klavíri, 4
ručná hra a sólový i
komorný spev.
Rodičov a priateľov školy privítala a sprievodným slovom počas celého koncertu
sprevádzala žiačka speváckeho oddelenia Radka Paššáková / 2. ročník ŠPD / .

Vďaka učiteľom za prípravu svojich žiakov na vystúpenie a žiakom za
interpretáciu a
usilovnosť v príprave. Vďaka patrí aj divákom, ktorí spolu s nami
strávili krásne
popoludnie. M.H.