Viac informácií o vzdelávaní

Kontakt

Rada školy

 • PhDr. Margita Féderová
 • predseda rady školy (delegovaný zástupca mesta)
 • Mgr. Miroslav Bračo
 • volený zástupca pedagogických zamestnancov
 • Martina Ďurianová
 • volený zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Ing. Danka Kiráľová
 • delegovaný zástupca mesta
 • Mgr. Katarína Moncoľová
 • delegovaný zástupca mesta
 • Edina Füssyová
 • volený zástupca rodičov
 • Ing. Ján Antal
 • volený zástupca rodičov

Napíšte nám

Poplatky za štúdium

 • Hudobný odbor = 8,-€
 • Výtvarný odbor = 6,-€
 • Tanečný odbor = 6,- €
 • PŠ HO (prípravné štúdium) = 5,- €
 • PŠ VO (prípravné štúdium) = 4,- €
 • ŠPD ( štúdium pre dospelých) = 14,- €
 • PPU (poštová poukážka) = 0,10 €
 • Žiacka knižka = 0,35 €