Prof. Jánovi Valachovi

Boli sme pri tom

Nášmu rodákovi a čestnému občanovi mesta Hnúšťa Prof. Jánovi Valachovi bol 4. 5. 2016 udelený čestný titul doctor honore causa. Pri tejto príležitosti vedecká rada UMB v Banskej Bystrici zorganizovala podujatie, ktorého sa 14. 6. 2016 zúčastnili aj zástupcovia ZUŠ Hnúšťa Mgr. G. Füssyová, P. Majoroš, DiS.art, L. Kaločaiová a D. Oláh. V ich podaní spolu s doc. E. Cahovou odznel záverečný chorál mystického oratória Klepáč / Zvon. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie dokumentárneho filmu z cyklu Portréty úspešných Slovákov vo svete – Ján Valach v réžii Dr. Dušana Tótha. Hnúšťanská premiéra dokumentu sa uskutočnila 9. 6. 2016, na STV 2 bude odvysielaný 5. júla 2016 vo večerných hodinách.
Mgr. G. Füssyová
ZUŠ Hnúšťa