Ján Valach – Z jeho tváre myseľ žiarila…

14. decembra 2019 sa v kostole Sint – Carolus Borromeus v Antwerpách zišli pozostalí, priatelia a osobnosti umeleckého sveta, aby dali posledné zbohom koncertnému organistovi, dirigentovi, skladateľovi a pedagógovi Dr. h. c. prof. Jánovi Valachovi – rodákovi a čestnému občanovi mesta Hnúšťa.

Ján Valach (22. 9. 1925 – 20. 11. 2019) žil od roku 1968 v belgických Antwerpách a do rodného mesta zavítal po dlhých 27 rokoch v auguste 1995, kde ho ako jubilanta privítal vtedajší primátor mesta Ing. Jozef Kolesár a členky ZPOZ-u.

V nasledovných rokoch Ján Valach navštívil Slovensko niekoľkokrát a jeho vystúpenia na koncertoch v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline ponúkali možnosť sa s ním a jeho manželkou Blankou stretávať osobne. Matúšove pašie, Organové turné, premiéra oratória Klepáč a zvon a B-A-C-H – zo života človeka boli koncerty, na ktorých kytica z rodnej Hnúšte nikdy nechýbala.

Významnými medzníkmi pre Hnúšťu boli rok 1998, kedy sa stal tento úžasný človek odborným garantom a sponzorom hlavnej vecnej ceny (Ceny Prof. Jána Valacha) medzinárodnej vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord, rok 2003, kedy mu v rámci Dní mesta bolo Mgr. Michalom Bagačkom a mestským zastupiteľstvom udelené Čestné občianstvo mesta Hnúšťa a prvýkrát navštívil ZUŠ v Hnúšti, zavŕšenie celoslovenského organového turné v Evanjelickom kostole v Hnúšti v roku 2006 a osobná účasť na jubilejnom X. ročníku Hnúšťanského akordu v roku 2008.

Podlomené zdravie a neúprosné pribúdanie rokov síce Jánovi Valachovi neumožnili viac osobných stretnutí so svojimi rodákmi, napriek tomu do posledných chvíľ v ňom pretrvala láska k rodnému mestečku, Rimave, Sincu a my budeme na neho s láskou i úctou spomínať. Česť jeho pamiatke!

Životnú a umeleckú dráhu Jána Valacha zachytáva knižná publikácia Gabriely Fussyovej A z tváre myseľ žiari…, ktorú vydal ViViT s.r.o. Kežmarok v roku 2005.