Spomienkový koncert

Nedožitým 95 narodeninám organistu, dirigenta a skladateľa Dr.h.c. Jána Valacha bol venovaný koncert „Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať…“, ktorý sa uskutočnil 21. 9. 2020 v Evanjelickom kostole v Hnúšti za prítomnosti vzácnych hostí. V podaní manželov Marcela a Barbory Kapalovcov odzneli na ňom viaceré klasické skladby , ale aj diela samotného Jána Valacha.
Osobný organ, ktorý daroval našej ZUŠ sa rozozvučal v plnej kráse a po jeho prenesení do koncertnej miestnosti školy bude uchovávať pamiatku na tohto výnimočného človeka, ktorý Hnúšťu miloval. Okrem propagácii slovenskej hudby v zahraničí, výraznou mierou ovplyvnil aj medzinárodnú vedomostnú súťaž žiakov ZUŠ v predmete HN – Hnúšťanský akord, ktorej hlavná cena už 22 rokov nesie jeho meno. Súčasťou koncertu bola aj prezentácia približujúca život a tvorbu nášho rodáka.